Tanfolyamok

Az Aviva Módszer gyakorlása alap tanfolyam elvégzéséhez kötött. A tanfolyamon elméleti és gyakorlati oktatás történik. Az elméleti rész sok háttér információt ad, amelyek elősegítik a módszer eredményességét, az esetleges adott probléma esetén a módszer megfelelő alkalmazását. A gyakorlati részben pontosan sajátítják el a résztvevők a gyakorlatokat, az oktató javítja a hibákat. Fontos az ízület- gerinc kímélő kivitelezés, a tanfolyamon lehetőség van a mozdulatok ilyen módon való begyakorlására. A gyakorló órákon is nagy hangsúlyt fektet az oktató a gyakorlatok helyes végrehajtására, de a gyakorlat sorokat megállás nélkül a zene ütemére kell végezni.

A tanfolyam megkezdése előtt az oktató kérdőív kitöltését kéri, adatokat bizalmasan kezeli, nem továbbítja, és nem adja ki harmadik fél részére.

A személyes adatokra a kapcsolattartás, és a mozgásos háttér felmérése miatt van szükség.
E-mail-ben küld értesítést eseményekről, aktualitásokról, és érdeklődik a módszert alkalmazó állapotáról.
Telefonon, e-mail-ben vagy SMS-ben jelzi, ha váratlan ok miatt elmarad a gyakorló óra.
Az esetleges egészségügyi problémákról azért kér információt, hogy a tornázó számára legmegfelelőbb lehetőséget tudja nyújtani, ajánlani.

A tanfolyamon hallottak alapján mindenki saját felelősségére gyakorolja az Aviva Módszert.
A tanfolyam nem oktató képzés, elvégzése nem jogosít az Aviva Módszer tanítására, csak gyakorlására.

Az órákon való megjelenés:

A zavartalan és folyamatos oktatás érdekében kívánatos az órakezdés előtt néhány perccel a helyszínre érkezni, hogy legyen idő az átöltözésre. Az oktató pontosan kezdi az órát. Amennyiben valakinek problémája adódik, (gyermek, munkahely, stb.) s nem tud időben odaérni, szép csendesen bemegy a terembe, s a hátsó sorban pár percig bemelegít, majd bekapcsolódik a csoport munkájába. Mentegetőzéssel, bocsánatkéréssel ne húzzuk az időt, ne zavarjuk az óra folyamatosságát.

Átöltözés:

A csoportoknak öltöző áll rendelkezésükre. Az öltözőben, mivel nincsenek külön szekrények, vigyázzunk egymás holmijára, ne essenek le a földre, ne keveredjenek össze, hogy mindenki ott találja meg a sajátját, ahová letette. Értékeket az öltözőben csak saját felelősségre hagyjunk ( az ott hagyott értékekért felelősséget vállalni nem tudunk).
Az órákon kényelmes, lehetőleg nedvszívó pamut alapanyagú ruházatban kell részt venni, amely lazán követi az alakot, a lábbeli lehet zokni vagy balettcipő. semmiképpen nem kemény talpú cipő.

Órák rendje:

Az órák bemelegítéssel kezdődnek, hogy megelőzzük a sérüléseket, testileg és lelkileg egyaránt ráhangolódunk az elkövetkezendő tevékenységünkre. Az órák nyújtással végződnek, amely a feszített, megterhelő izommunkát oldja fel, megtartva, fokozva izmaink rugalmasságát, fiatalon és terhelhetőn tartjuk ezáltal izomzatunkat. A bemelegítés és a nyújtás is az óra szerves része. Elmulasztása csak saját felelősség vállalásával lehetséges, amennyiben az óra látogatója bemelegítés és/vagy nyújtás nélkül vesz részt az órán, az esetleges sérülés felelőssége teljes egészében őt és nem az oktatót terheli.

Kis illemtan:

Az órákon rágógumizni, telefonálni sem az oktatónak, sem a tanítványoknak nem illik. Természetesen, ha valakit hívnak, röviden beleszólhat a telefonjába, hogy mikor hívható vissza, illetve adódhatnak élethelyzetek, amelyekben feltétlenül elérhetőnek kell lennünk ( pl. hozzátartozó betegsége, munka ügy stb.). Az órákon kialakult jó hangulat mind az oktatónak, mind a tanítványoknak kellemes perceket okoz, de ez nem azt jelenti, hogy csoportokba verődve beszélgethetünk, zajonghatunk. Tiszteljük meg az oktatót a tananyag iránti érdeklődésünkkel, valamint figyelni, tanulni vágyó társainkat se zavarjuk hangoskodással. Ha gyermekedet nem tudod elhelyezni, gyakorló órára elhozhatod, de kérlek gondoskodj arról, hogy a torna ideje alatt el tudja csendben foglalni magát, ne zavarja az óra menetét. A tornát gyermekek nem végezhetik, az oktatónak a felnőttek helyes munkavégzésére kell figyelnie, nem tud másik gyakorlatot instruálni a gyermeknek.

Kommunikáció:
Az illemtan szabályainak megfelelően az érkezők és a távozók köszönnek.

  • Tegeződés: mind az oktató mind a tanítványok megkérdezik idősebb tanítványaiktól, társaiktól, hogy tegezhetik-e.
  • Ismerjük meg egymást, tudakoljuk meg egymás nevét, hiszen a tanfolyamok ideje alatt
    barátságos kis közösség kovácsolódhat össze.
  • Egyéni, egészségügyi problémáinkat megbeszélhetjük az oktatóval, aki az elmondottakat bizalmasan kezeli.
  • Amennyiben kérdésünk van, mely vonatkozhat bármire a csoport munkájával kapcsolatban, ne egymást túlkiabálva, az oktató szavába vágva tegyük fel, a parlamentáris formát betartva, az oktatótól kérdezzünk.
  • Ne minősítsük hangosan csoporttársaink tudását, mindenkinek más a tudásszintje és mindenki kikapcsolódni, feltöltődni, gyógyulni jön órára. Ez nem a rivalizálás, versengés színtere, hanem az összetartozás-élmény erősítésének, a gyógyulásnak, egészségünk megőrzésének a helye a közös torna öröme által.
  • Az órán, s azonkívül is az oktatót megkérdezhetjük, hogy az adott mozdulatot, kombinációt jól hajtjuk-e végre. Szükség is van visszaigazolásra, hiszen nem jó, ha helytelenül gyakorolunk be valamely alapelemet vagy mozdulatsort.
  • Amennyiben az oktató udvariasan jelzi, hogy valamit nem egészen jól csinálsz, ne személyes sértésnek, hanem építő kritikának vedd, s próbáld meg a mozdulat javítását.
  • A mozdulatok javítása során néha szükséges lehet az érintés, ha ez valakit feszélyez, kérem jelezze.

Óradíjak fizetése:

A bérletesek a bérleti időszak első óráján fizetik a tandíjat, az óradíjasok az óra elején.

Mindenkinek kívánom, hogy sok vidám órát töltsön el az Aviva Módszer gyakorlásával, őrizze meg általa egészségét, vitalitását, életkedvét!

További információkért írj nekünk!